Baltijas valstu komandu sacensības vieglatlētikā - "Valsts prezidenta balva vieglatlētikā 2017" NOLIKUMS

Sacensību mērķis:

Popularizēt vieglatlētiku Latvijā.
Noskaidrot spēcīgāko Baltijas valstsvienības komandu vieglatlētikā.

Vieta, laiks

Sacensības notiek Valmierā, J.Daliņa stadionā 2017.gada 10. un 11.jūnijā.

10.jūnijā:

 komandu pārstāvju sanāksme J.Daliņa stadionā plkst.13.00
 sacensību sākums plkst.15.00
 sacensību atklāšanas pasākums plkst. 20:00

11.jūnijā:

 sacensību sākums plkst.9.00

Sacensību vadība

Sacensības organizē Vidzemes Olimpiskais centrs sadarbībā ar Latvijas Vieglatlētikas savienību un Valsts prezidenta kanceleju. Sacensības vada Latvijas Vieglatlētikas savienības apstiprināta tiesnešu kolēģija.
Sacensības notiek pēc Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas (IAAF) sacensību noteikumiem.

Dalībnieki

Sacensībās piedalās Latvijas, Igaunijas, Lietuvas izlašu komandas un atsevišķās disciplīnās Baltkrievijas komandas sportisti ārpus komandu cīņas.

Sacensībās atļauts piedalīties sportistiem no 16 gadu vecuma /2000.dzimšanas gads/ un vecāki.

Inventāra kontrole

Dalībniekiem mešanas disciplīnās personīgā inventāra kontrole (svēršana, mērīšana) veicama sacensību vietā ne vēlāk kā vienu stundu pirms sacensību sākuma.

Sacensību disciplīnas pa dienām

10. jūnijs

LaiksDisciplīnaDalībnieki
15:00Vesera mešanaSievietes
16:10Lodes grūšanaVīrieši
16.15100 mSievietes
16:20KārtslēkšanaVīrieši
16.25TrīssoļlēkšanaSievietes
16:30100 mVīrieši
16:503000 m kavēkļu skrējiensSievietes
17:10ŠķēpmešanaSievietes
17:151500 mVīrieši
17:40Apbalvošana 1
18:05800 mSievietes
18:10TāllēkšanaVīrieši
18:15AugstlēkšanaVīrieši
18:205000mVīrieši
18:25ŠķēpmešanaVīrieši
18:45Apbalvošana 2
19:00400 mSievietes
19:10400 mVīrieši
19:204x100 mSievietes
19:254x100 mVīrieši
19:35Apbalvošana 3
20:00Sacensību atklāšana

11. jūnijs

LaiksDisciplīnaDalībnieki
9:005000 m soļošanaSievietes
9:0010 000 m soļošanaVīrieši
10:20Vesera mešanaVīrieši
11:30KārtslēkšanaSievietes
11:35Lodes grūšanaSievietes
11:40400 m/bVīrieši
11:55400 m/bSievietes
12:00Diska mešanaVīrieši
12:055000 mSievietes
12:15TrīssoļlēkšanaVīrieši
12:30800 mVīrieši
12:45Apbalvošana 4
13:05100 m/bSievietes
13:201500 mSievietes
13:30AugstlēkšanaSievietes
13:35TāllēkšanaSievietes
13:40110 m/bvīrieši
13:45diska mešanaSievietes
13:55200 mSievietes
14:05200 mVīrieši
14:15Apbalvošana 5
14:353000 m/kav.Vīrieši
15:054x400 mSievietes
15:154x400 mVīrieši
15:35Apbalvošana 6

Vērtēšana

Komandas katrā disciplīnā drīkst ne vairāk kā divus dalībniekus veidā. Katram dalībniekam atļauts startēt 2 disciplīnās un vienā stafetes skrējienā, vai 2 stafetes skrējienos un vienā individuālā starta disciplīnā. Komandu vērtējumā komandas katrā disciplīnā saņem tikai viena sava labākā dalībnieka un stafetes gūtos punktus.

Vērtējuma skala.

Komandu vērtējumā visi komandas dalībnieki izcīna komandai punktus 1. vieta – 7punkti; 2.vieta – 5punkti; 3.vieta - 4 punkti…..6.vieta – 1.punkts. Stafetes skrējienā . vieta – 6punkti; 2.vieta – 4punkti; 3.vieta - 2 punkti Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu summu. Vienādas punktu summas gadījumā, augstāka vieta komandai, kurai vairāk 1.vietu, tālāk 2. vai 3.vietu.

Apbalvošana

Sacensībās tiek izcīnītas Latvijas Republikas Valsts prezidenta 5 balvas:
 3 (trīs) balvas tiek izcīnītas komandu vērtējumā par 1.- 3.vietu;
 2 (divas) balvas tiek izcīnītas individuālajā vērtējumā.
Individuālajā vērtējumā Valsts prezidenta balvas izcīna augstvērtīgākā rezultāta /vīrietis un sieviete/ uzrādītājs pēc Starptautiskās Vieglatlētikas Federācijas (IAAF) punktu vērtēšanas tabulām.

Sacensību uzvarētāji savā disciplīnā saņem sponsoru speciālbalvas un naudas balvas:

SasniegumsBalva
Uzvarētājs individuālajā disciplīnā50 €
Uzvarētāji stafetes skrējienā25 €
Uzvarētājs individuālajā disciplīnā uzrādot PČ normatīvu1000 €
Otrā vieta individuālajā disciplīnā uzrādot PČ normatīvu750 €
Trešā vieta individuālajā disciplīnā uzrādot PČnormatīvu500 €
Augstvērtīgāko rezultātu uzrādītāji (vīrietis un sieviete)1500 €
Uzrādot Latvijas rekordu pieaugušajiem500 €

Individuālajās disciplīnās tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji.
Komandu vērtējumā komandas tiek apbalvotas ar kausiem

Sacensību organizēšanas un finansiālie nosacījumi

Vidzemes Olimpiskais centrs nodrošina sacensības ar sporta bāzi, finansē apkalpojošo dienestu darbu, organizē tipogrāfiskos iespieddarbus un kultūras programmu.
Latvijas Vieglatlētikas savienība nodrošina sacensību tiesāšanu un piedalās sacensību tehniskā aprīkojuma nodrošināšanā.
Valsts prezidenta kanceleja nodrošina sacensības ar 5 sporta kausiem.
Dalībnieku ierašanos sacensību vietā, ēdināšanas un naktsmītņu nodrošināšanas izdevumus sedz komandējošā organizācija – pašvaldība, kuru pārstāv sportists.

Pieteikumi

Iepriekšējie vārdiskie pieteikumi jāiesūta pa e-pastu sacensibas@athletics.lv līdz 2017. gada 2. jūnija plkst. 17.00. Galīgie pieteikumi jāiesūta pa e-pastu sacensibas@athletics.lv līdz 2017. gada 6. jūnija plkst. 15.00.
Starta saraksti ar individuāli pielaistiem sportistiem tiks publiskoti līdz 2017. gada 14.00.
Pēdējās izmaiņas varēs veikt pirmajā sacensību dienā 10. jūnijā līdz plkst.14.30 sacensību sekretariātā.
Iepriekšējie vārdiskie pieteikumi jāiesūta pa e-pastu gatis@lat-athletics.lv līdz 2016.gada 05.jūnijam. Galīgie pieteikumi jāiesūta pa e-pastu gatis@lat-athletics.lv Latvijas Vieglatlētikas savienībā līdz 2016.gada 09.jūnijam.
Pēdējās izmaiņas varēs veikt pirmajā sacensību dienā 10.jūnijā līdz plkst.15.30

Pielikums Nr. 1

Valsts Prezidenta balvas izcīņas normatīvii:

VīriešiDisciplīnasSievietes
PČ normatīvsPČ normatīvs
10.12100 m11.26
20.44200 m23.10
45.50400 m52.00
1:45.90800 m2:01.00
3:36.001500 m4:07.00
13:22.605000 m15:22.00
8:32.003000 m/kav9:42:00
13.48110 m/b / 100 m/b12.98
49.35400 m/b56.10
2.30Augstlēkšana1.94
5.70Kārtslēkšana4.55
8.15Tāllēkšana6.75
16.80Trīssoļlēkšana14.10
20.50Lodes grūšana17.75
65.00Diska mešana61.20
76.00Vesera mešana71.00
83.00Šķēpa mešana61.40