Baltijas valstu komandu sacensības vieglatlētikā - "Valsts prezidenta balva vieglatlētikā 2017" NOLIKUMS

Sacensību mērķis:

Popularizēt vieglatlētiku Latvijā.
Noskaidrot spēcīgāko Baltijas valstsvienības komandu vieglatlētikā.

Vieta, laiks

Sacensības notiek Valmierā, J.Daliņa stadionā 2016.gada 10. un 11.jūnijā.

10.jūnijā:

 komandu pārstāvju sanāksme J.Daliņa stadionā plkst.13.00
 sacensību sākums plkst.15.30
 sacensību atklāšanas pasākums plkst. 20:00

11.jūnijā:

 sacensību sākums plkst.9.00

Sacensību vadība

Sacensības organizē Vidzemes Olimpiskais centrs sadarbībā ar Latvijas Vieglatlētikas savienību un Valsts prezidenta kanceleju. Sacensības vada Latvijas Vieglatlētikas savienības apstiprināta tiesnešu kolēģija.
Sacensības notiek pēc Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas (IAAF) sacensību noteikumiem.

Dalībnieki

Sacensībās piedalās Latvijas, Igaunijas, Lietuvas izlašu komandas un atsevišķās disciplīnās Baltkrievijas komandas sportisti ārpus komandu cīņas.

Sacensībās atļauts piedalīties sportistiem no 16 gadu vecuma /2000.dzimšanas gads/ un vecāki.

Inventāra kontrole

Dalībniekiem mešanas disciplīnās personīgā inventāra kontrole (svēršana, mērīšana) veicama sacensību vietā ne vēlāk kā vienu stundu pirms sacensību sākuma.

Sacensību disciplīnas pa dienām

10. jūnijs

LaiksDisciplīnaDalībnieki
15:30Vesera mešanaSievietes
16:10Lodes grūšanaVīrieši
16.20100 mSievietes
16:25TrīssoļlēkšanaSievietes
16:32100 mVīrieši
16:40Šķepa mešanaSievietes
16:503000m kavSievietes
17:00KārtslēkšanaVīrieši
17:151500 mVīrieši
18:05800mSievietes
18:10TāllēkšanaVīrieši
18:15AugstlēkšanaVīrieši
18:205000mVīrieši
18:25Šķēpa mešanaVīrieši
18:205000mVīrieši
18:25ŠķēpmešanaVīrieši
19:00400 mSievietes
19:12400 mVīrieši
19:254x100 mSievietes
19:354x100 mVīrieši

11. jūnijs

LaiksDisciplīnaDalībnieki
9:005000 m soļošanaSievietes
9:0010 000 m soļošanaVīrieši
10:20Vesera mešanaVīrieši
11:30KārtslēkšanaVīrieši
11:40Lodes grūšanaSievietes
11:50110 m/bVīrieši
12:00Diska mešanaVīrieši
12:055000 mSievietes
12:15TrīssoļlēkšanaVīrieši
12:30100 m/bSievietes
13:051500 mSievietes
13:20800 mVīrieši
13:30AugstlēkšanaSievietes
13:35TāllēkšanaSievietes
13:40Diska mešanaSievietes
13:45200 mSievietes
13:35200 mVīrieši
14:303000 m/kav.Vīrieši
15:004x400 mSievietes
15:104x400 mVīrieši

Vērtēšana

Komandas katrā disciplīnā drīkst ne vairāk kā divus dalībniekus veidā. Katram dalībniekam atļauts startēt 2 disciplīnās un vienā stafetes skrējienā, vai 2 stafetes skrējienos un vienā individuālā starta disciplīnā. Komandu vērtējumā komandas katrā disciplīnā saņem tikai viena sava labākā dalībnieka un stafetes gūtos punktus.

Vērtējuma skala.

Komandu vērtējumā visi komandas dalībnieki izcīna komandai punktus 1. vieta – 7punkti; 2.vieta – 5punkti; 3.vieta - 4 punkti…..6.vieta – 1.punkts. Stafetes skrējienā . vieta – 6punkti; 2.vieta – 4punkti; 3.vieta - 2 punkti Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu summu. Vienādas punktu summas gadījumā, augstāka vieta komandai, kurai vairāk 1.vietu, tālāk 2. vai 3.vietu.

Apbalvošana

Sacensībās tiek izcīnītas Latvijas Republikas Valsts prezidenta 5 balvas:
 3 (trīs) balvas tiek izcīnītas komandu vērtējumā par 1.- 3.vietu;
 2 (divas) balvas tiek izcīnītas individuālajā vērtējumā.
Individuālajā vērtējumā Valsts prezidenta balvas izcīna augstvērtīgākā rezultāta /vīrietis un sieviete/ uzrādītājs pēc Starptautiskās Vieglatlētikas Federācijas (IAAF) punktu vērtēšanas tabulām.

Sacensību uzvarētāji savā disciplīnā saņem sponsoru speciālbalvas un naudas balvas:

SasniegumsBalva
Uzvarētājs individuālajā disciplīnā50 €
Uzvarētāji stafetes skrējienā25 €
Uzvarētājs individuālajā disciplīnā uzrādot A normatīvu1000 €
Uzvarētāji stafetes skrējienā komandai250 €
Otrā vieta individuālajā disciplīnā uzrādot A normatīvu750 €
Otrā vieta stafetes skrējienā komandai200 €
Trešā vieta individuālajā disciplīnā uzrādot A normatīvu500 €
Trešā vieta stafetes skrējienā komandai150 €
Uzvarētājs individuālajā disciplīnā uzrādot B normatīvu700 €
Otrā vieta individuālajā disciplīnā uzrādot B normatīvu500 €
Trešā vieta individuālajā disciplīnā uzrādot B normatīvu300 €
Augstvērtīgāko rezultātu uzrādītāji (vīrietis un sieviete)1500 €

Individuālajās disciplīnās tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji.
Komandu vērtējumā komandas tiek apbalvotas ar kausiem

Sacensību organizēšanas un finansiālie nosacījumi

Vidzemes Olimpiskais centrs nodrošina sacensības ar sporta bāzi, finansē apkalpojošo dienestu darbu, organizē tipogrāfiskos iespieddarbus un kultūras programmu.
Latvijas Vieglatlētikas savienība nodrošina sacensību tiesāšanu un piedalās sacensību tehniskā aprīkojuma nodrošināšanā.
Valsts prezidenta kanceleja nodrošina sacensības ar 5 sporta kausiem.
Dalībnieku ierašanos sacensību vietā, ēdināšanas un naktsmītņu nodrošināšanas izdevumus sedz komandējošā organizācija – pašvaldība, kuru pārstāv sportists.

Pieteikumi

Iepriekšējie vārdiskie pieteikumi jāiesūta pa e-pastu gatis@lat-athletics.lv līdz 2016.gada 05.jūnijam. Galīgie pieteikumi jāiesūta pa e-pastu gatis@lat-athletics.lv Latvijas Vieglatlētikas savienībā līdz 2016.gada 09.jūnijam.
Pēdējās izmaiņas varēs veikt pirmajā sacensību dienā 10.jūnijā līdz plkst.15.30

Pielikums Nr. 1

Valsts Prezidenta balvas izcīņas normatīvii:

VīriešiDisciplīnasSievietes
A normatīvsB normatīvsA normatīvsB normatīvs
10.1810.24100 m11.2911.38
20.5520.65200 m23.1023.30
45.2545.70400 m51.5052.30
1:45.601:46.30800 m1:59.902:01.30
3:35.603:38.001500 m4:06.004:08.90
13:20.0013:27.005000 m15:15.0015:25.00
8:23.108:32.003000 m/kav9:43:009:48.00
13.5213.60110 m/b / 100 m/b12.9613.15
49.5049.80400 m/b55.4056.55
2.312.28Augstlēkšana1.951.92
5.725.60Kārtslēkšana4.504.40
8.208.10Tāllēkšana6.756.65
17.2016.85Trīssoļlēkšana14.3014.10
20.5020.00Lodes grūšana18.3517.30
65.0063.00Diska mešana62.0059.50
78.0074.00Vesera mešana71.5069.00
82.0079.50Šķēpa mešana61.5059.00